Anticancer

Life of  Erica

BLI DITT BÄSTA JAG.  MÅ SÅ BRA SOM DU KAN.

Anticancer - ett nytt sätt att leva

Författare: David Servan-Schreiber


ISBN 978-91-27-13004-3

Natur & Kultur


Boken på en minut

Författaren är en ung amerikansk läkare som upptäckte att han hade en hjärntumör när han var med i ett forskningsprojekt, där han skannades i en magnetkamera. Efter operation och strålbehandling blev han bra för en tid, men cancern kom tillbaka. Då beslöt han sig för att ta reda på, från grunden, hur man kan bekämpa cancer genom sitt sätt att leva. Boken handlar om vad man bör äta, hur man bör träna och vilken stressreducerande "hjärnträning" man bör ägna sig åt för att kroppen ska må så bra som möjligt. Idag är han fullt frisk.


Mina reflektioner

En riktigt gedigen bok om hälsa. I och med att David är läkare har boken en stabil vetenskaplig grund. Jag rekommenderar numera boken till de i min närhet som har ställts inför en cancerdiagnos, sin egen eller i sin  omgivning. Jag rekommenderar den också till alla som vill lära sig hur man ska leva för att hålla sig fullt frisk långt upp i åren. Fem stjärnor av fem, utan tvekan! 

Guldkorn ur boken

Många vetenskapliga data talar för att vi ska:

  • Dricka mycket grönt te som innehåller en katekin som är extremt verksam mot cancercellers nybildning av blodkärl. Utan nybildning av blodkärl kan en cancer inte växa. I en studie fick japanska kvinnor med brösttumörer dricka olika mycket grönt te. De som drack tre koppar grönt te per dag fick 57 procent färre återfall än de kvinnor som bara drack en kopp per dag.1 Hos män med prostatatumörer minskade risken för att deras cancer skulle utvecklas till långt framskridet stadium med 50 procent om de drack fem koppar grönt te per dag.2
  • Äta sparsamt med socker och vitt mjöl.
  • Dra ner på konsumtionen av rött kött, maximalt 300 g per vecka.
  • Använda olivolja, rapsolja och smör. Undvika margarin som är inflammationsfrämjande.
  • Bekämpa känslor av vanmakt och förtvivlan och jobba med oss själva så att vi landar i ett lugn. Känslor av vanmakt har visat sig befrämja cancerutveckling. 3
  • Jobba för att hamna i ett sammanhang där vi får utlopp för hela vår potential. Odla det unika med just dig.
  • Referenser:                                                                                                                                                                                                      1. 1. Inoue, M m. fl. (2001), "Regular consumption of green tea and the risk of breast cancer recurrence: Follow-up study from the hospital-based epidemiologic research program at Aichi Cancer Center (HER-PACC), Japan". Cancer Letters 167, 2/2001, s 175-182.                                                                                 
  • 2. Kurahashi, N. m.fl. (2007), "Green tea consumption and prostate cancer risk in japanese men: A prospective study". American Journal of Epidemiology 167, 1/2007, s 71-77                                                                                                                                                                                                                   3 . Visintainer, M. A. , J.R. Volpicelli och M.E.P. Seligman (1982), "Tumor rejection in rats after inescapable and escapable shock". Science 216, s. 437-439.

Kontakt