Hormonbibeln

Life of  Erica

BLI DITT BÄSTA JAG.  MÅ SÅ BRA SOM DU KAN.

Hormonbibeln - Hormonoptimering för den moderna människan

Författare: Martina Johansson


ISBN 978-91-636-1054-7

Pagina Förlags AB


En spännande genomgång av hormoner, blodsocker, insulin samt hur kärlek, närhet & attraktion fungerar hormonmässigt. Sömn, stress och förbränning har ett eget kapitel och andra hälften av boken handlar sedan om hur vi kan optimera våra hormoner genom vårt sätt att leva och äta.


Mina reflektioner

Boken på en minut

Det är alltid suveränt när den som skriver om hälsa har en vetenskaplig grund. Martina Johansson är civilingenjör i bioteknik och biofysik från Chalmers. Hon forskar sedan ett par år tillbaka om kroppens påverkan av hormoner.

Den stora insikten jag får när jag läser boken är att vi alla borde känna till de samband Martina skriver om. Vi kan alla med kosten styra hur våra hormoner insulin, östrogen, testosteron, melatonin med flera fungerar i vår kropp och därmed påverka på ett enkelt sätt hur vi mår och hur vår åldrandeprocess ser ut. Observera att detta inte är någon kvinnobok. Män har lika stor behållning av den.

Guldkorn ur boken

  • Spännande samband mellan manliga kroppens nivåer av DHT, som testosteron kan konvertera till, och hur attraktiv mannen är samt hur troligt det är att han är otrogen. Samma samband ses hos en kvinna mellan hennes nivå av östradiol och hur attraktiv hon är och hur sannolikt det är med otrohet. Detta samband är testat i många vetenskapliga undersökningar!
  • Låga testosteronhalter hos mannen ger symtom som minskad sexlust, minskad energi, mindre kroppsbehåring, depression, ökad fettmassa på kroppen och minskad muskelstyrka. Eftersom fettväven är säte för östrogenproduktion, leder stor fettmassa hos män till minskat testosteron och ökat östrogen. Ett sätt att undvika onödiga testosteronsänkningar är att ha sitt insulin under kontroll = dra ner på socker och snabba kolhydrater.
  • För den som är överviktig rekommenderar Martina strikt lågkolhydratkost och att även undvika frukt samt livsmedel med fler än fem ingredienser.


Jag kommer att tänka på en intervju med en läkare som jag läste för ett tag sedan. Han tycker att man ska äta vanlig mat och att "mat kännetecknas av att den inte har någon innehållsdeklaration."


Läs mer om hur du med maten kan reglera ditt mående


Kontakt